kabelmonster

De klimaatbewuste toegangscontrole voor gebouwen

In ons dagelijkse leven denken we steeds vaker na over de vraag hoe we minder afval kunnen produceren en onze CO2 uitstoot kunnen verlagen. We kiezen voor minder verpakkingsmateriaal, afvalscheiding, composteren, carpoolen, thuiswerken. De bouwsector doet het op dat vlak echter nog niet altijd even goed. Van alle sectoren produceert de bouw het meeste afval. Gelukkig komen er steeds meer klimaatvriendelijke en toegankelijke producten op de markt. De intercom systemen van Intratone zijn daar het bewijs van.

KabelmonsterIedereen moet zijn steentje bijdragen om de klimaatveranderingen af te remmen. Hittegolven en hevige regenbuien zoals in de afgelopen zomer zullen de komende jaren regelmatiger voorkomen en langduriger aanhouden. Veel huishoudens doen al hun best om milieubewuster te leven. We scheiden ons afval, installeren zonnepanelen of warmtepompen, isoleren onze huizen en denken na bij het doen van boodschappen. Zijn al die verpakkingsmaterialen wel echt nodig?

Bouwsector produceert meeste afval

De bouwsector produceert verreweg het meeste afval in Nederland. Dat blijkt uit de gereviseerde Materiaalmonitor 2014-2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna een kwart van alle productie in de bouw bestaat uit afval. Daarbij wordt sloopafval bij de afbraak van gebouwen nog niet eens meegenomen. De Europese bouwsector produceert 46 ton afval per jaar, waarvan 90 procent afkomstig is van deconstructie- en saneringswerkzaamheden.* Europese richtlijnen en de energietransitie wet van 2015 stellen een ambitieus doel voor de sector: 70 procent van het afval moet gerecycled worden. Een enorme uitdaging voor een complex probleem.

*Cijfers Fédération Française du Bâtiment (Franse bouwfederatie)

Bouw kan kampioen afvalbesparing en recycling worden

Waar veel afval geproduceerd wordt, kan ook veel winst behaald worden. Dat besef heeft ook in de bouw voet aan de grond gekregen. Uit de Materiaalmonitor van het CBS blijkt namelijk ook dat de sector van alle bedrijfstakken de meeste gerecyclede materialen gebruikt. Van alle gebruikte, gerecyclede materialen wordt meer dan de helft ingezet in de bouw. We zijn dus op de goede weg, maar het kan nog veel beter. Het beste afval is het afval dat we niet produceren. Dit uitgangspunt ligt aan de basis van de productontwikkeling bij de draadloze intercom oplossingen van Intratone. Elk jaar worden meer dan 150 duizend nieuwe intercomtoestellen ingebouwd. Een bekabelde installatie bij een gebouw met 16 appartementen levert de volgende hoeveelheid afval op:

● 1920 gram plastic
● 4800 gram elektronica
● 320 meter kabel om het apparaat te installeren!

Doe je eigen berekening op www.intratone.nl/besparen
In een jaar tijd vertegenwoordigen deze installaties ongeveer 75 ton aan potentieel afval op met een aanzienlijk deel niet-recyclebaar materiaal.

Reeds 575 ton afval bespaard dankzij Intratone systemen

Voor de draadloze intercoms van Intratone zijn geen binnenposten of kabels meer nodig. Deze slimme en kostenbesparende oplossing wordt steeds vaker ingezet. In de afgelopen 12 jaar zijn al 1,2 miljoen woningen met een intercomsysteem van Intratone uitgerust en dus ook net zoveel binnenposten bespaard. In totaal is op die manier zo’n 575 ton potentieel afval bespaard. De intercom werkt in combinatie met telefoon (zowel smartphone als de vaste lijnen), tablets en laptops.

Een verantwoorde keuze, gemaakt met gezond verstand

Intratone vermindert door het ontwerp van de intercom systemen en de manier van produceren de hoeveelheid afval tot het minimum. Dat wat toch nog overblijft wordt verwerkt via gespecialiseerde D3E* kanalen. Intratone is lid van de eco-organisatie ECOSYSTEM (voorheen RECYLUM) en neemt daarmee aan de voorkant al de kosten voor de recycling van de producten voor haar rekening. De draadloze intercom-oplossingen zijn licht en eenvoudig te installeren en ze maken bovendien beheer op afstand mogelijk. Een monteur hoeft hierdoor niet meer naar de locatie toe te rijden om bijvoorbeeld een nieuwe bewoner aan te sluiten op een intercom installatie. De beheerder zorgt automatisch voor een beperking van de dagelijkse CO2 uitstoot door te kiezen voor de duurzame en betaalbare apparatuur van Intratone met een garantie van 10 jaar.

*Elektrische en elektronische apparatuur die afval oplevert.