Als het badgesysteem daar zou werken, dan overal.

Hoe beheert Thierry Loosveld – Sitemanager voor de Anderlechtse Haard de toegang tot zijn wooncomplexen?

Naam:      Thierry Loosveld

Functie:      Sitemanager voor de Anderlechtse Haard

Plaats:        Anderlecht

Voor welke diensten heeft u Intratone gebruikt?

We hebben de oude intercomsystemen in onze gebouwen laten vervangen. Deze systemen werkten met complexe bekabelingen die veel ingrepen van elektriciens vereisten. Een aanzienlijke kostenpost. Dankzij de kabelloze oplossing van Intratone, is die een pak verminderd.

Hoe bent u in contact gekomen met Intratone?

Zij namen zelf zo’n 5 of 6 jaar geleden contact met ons op. Ze boden ons een test aan bij een ingang in een van onze meest “gevoelige” gebouwen. Als het badgesysteem daar zou werken, dan overal.

De test was succesvol en geleidelijk aan breidden we het systeem uit naar al onze grote gebouwen. Het gebruik van badges is niet alleen handig voor onze huurders, maar ook voor onze medewerkers die zich vaak naar andere locaties begeven. Voor elke badge kan een toegang op maat gemaakt worden. Zo hebben huurders alleen toegang tot hun ingang en schoonmaakpersoneel tot een bepaalde site. Grote, onhandige sleutelbossen zijn overbodig.

De gebouwen die door de Anderlechtse Haard worden beheerd zijn sociale woningen. Zorgt dat voor bepaalde behoeften of specifieke aandachtspunten?

We komen weleens in aanraking met vandalisme en besteden daarom veel aandacht aan veiligheid. Zo versterkten we de afsluitplaten in een van onze gebouwen omdat men ze probeerde af te breken. Een voorzorgsmaatregel die we gelukkig niet altijd moeten nemen. Het voordeel van Intratone is dat zelfs bij zo’n incidenten het systeem snel weer opstart. Geen herprogrammering, geen complexe bedrading om te repareren …

In onze gebouwen zijn er voortdurend huurders die verhuizen. Met het nieuwe systeem is het veranderen van badgegegevens zeer eenvoudig. Hetzelfde geldt voor de tussenkomst van bedrijven: binnen het kwartier kunnen ze een specifieke toegangscode krijgen om binnen te raken. Deze tijdelijke codes kunnen op elk moment worden geactiveerd of gedeactiveerd. Zo weten we perfect wie het gebouw heeft betreden of verlaten, en wanneer.

Levert dit geen problemen op wat betreft de privacy?

Dat was inderdaad een aandachtspunt toen de nieuwe Europese privacyregeling van kracht ging. We zien niet langer de naam van een persoon in het systeem verschijnen, enkel het appartement. Als het nodig is kunnen we wel zien welke telefoonnummers aan het appartement zijn gekoppeld. In de praktijk gebruiken we deze functie vooral voor codes die we aan externe bedrijven toekennen: wanneer we merken dat sommige codes te vaak of op vreemde momenten worden gebruikt, bijvoorbeeld. Die deactiveren we dan onmiddellijk.

Hoe reageerden de huurders op het nieuwe intercomsysteem?

Eerst was er wat terughoudendheid van bewoners die vreesden dat het hen geld zou kosten. Maar dat is niet het geval. Bovendien zijn mensen altijd een beetje bang als ze nog niet weten hoe iets werkt.

Nu zijn onze bewoners echt tevreden. Ze kunnen makkelijk toegang geven aan een bezoeker, ook al zijn ze niet thuis. Dat is handig voor bijvoorbeeld verstrooide kinderen die hun badge al eens vergeten. Hetzelfde geldt voor de parkeergarages.

Ook de komst van nieuwe huurders is sterk vergemakkelijkt: de beheerder geeft ons hun telefoonnummers, wij introduceren ze in het systeem en binnen een kwartier is de toegang functioneel. Elke toegang, via een badge of code, wordt gecentraliseerd in onze kantoren.

Wat kunt u zeggen over de service van Intratone?

Intratone was in het begin zeer betrokken bij de installatie en programmering. We moesten dan ook een bestand van ruim 3.000 adressen aanmaken. Vervolgens kregen we een opleiding over het gebruik van het platform. Helder uitgelegd, waardoor we nu makkelijk alles zelf beheren. Een huurder die vertrekt? Die wordt uit het telefoonboek verwijderd en vervangen door het telefoonnummer van de nieuwe huurder. In geval van technische problemen met het platform, kan een geautoriseerd bedrijf helpen. Bij echt grote problemen kunnen we Intratone contacteren, maar dat is tot hiertoe niet nodig geweest.

Wat is voor u de belangrijkste reden om Intratone aan te bevelen?

Er zijn er twee: gemak en besparingen. Als je de kosten van het repareren van een enkele deurtelefoon neemt en deze met 3.000 stuks vermenigvuldigt, kan je je de kosten wel voorstellen. We hebben veel geld bespaard met het Intratone-systeem. Geen zorgen meer over slecht aangesloten deurtelefoons, geen elektriciens meer die zich moeten verplaatsen voor een paar slecht aangesloten draden. Nu moeten er enkel beneden in het gebouw nog enkele kabels worden aangebracht, en dat is alles.